Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 09 năm 2023
Thông báo tuyển dụng tháng 09 năm 2023
Thông báo tuyển dụng tháng 08 năm 2023
Thông báo tuyển dụng tháng 08 năm 2023
Thông báo tuyển dụng tháng 04 năm 2023
Thông báo tuyển dụng tháng 04 năm 2023
Thông báo tuyển dụng tháng 03 năm 2023
tuyển dụng quản lý và nhân viên chuyên ngành về Du lịch làm việc tại Khai Long Cà Mau
Thông báo tuyển dụng tháng 07 năm 2022
Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau và Khu du lịch Khai Long
Thông báo tuyển dụng tháng 05 năm 2022
Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Khu du lịch Khai Long
Tuyến dụng tháng 12 năm 2021
Tuyển dụng tháng 12 năm 2021
TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CÔNG LÝ ?
  • 1Đối với khách hàng
  • CÔNG LÝ - Luôn đặt lợi ích của khách hàng là trên hết, Luôn cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh..
  • 2Đối với Nhân viên
  • CÔNG LÝ - Luôn quan tâm đến lợi ích của nhân viên, người lao động, kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa..
  • 3Đối với cộng đồng
  • CÔNG LÝ - Luôn cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ khó khăn của cộng đồng.
LIÊN KẾT BANNER
LIÊN KẾT WEBSITE