Sản phẩm Phân ComPost Hữu cơ chuyển hóa thành phân compost

2014-02-25 21:00:00Trước đây, người dân thường gom rác chung một chỗ và đổ cạnh nhà nên thường bốc mùi hôi, có một số rác không tự phân hủy (chai lọ, túi nylon) lâu ngày trở nên ngổn ngang gây mất vệ sinh xung quanh nhà. Nay thì người dân được đi tập huấn cách phân biệt và xử lý rác, phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ… Hàng ngày người dân chỉ cần phân loại bỏ rác hữu cơ vào thùng nhựa, rác sẽ tự phân hủy, khoảng 90 ngày sau rác sẽ trở thành phân compost có độ mịn, tơi xốp, màu đen, không mùi. Loại phân này đem bón cho cây, hoa màu rất tốt. Riêng túi nylong, chai lọ… xử lý bằng cách bán phế liệu, chôn lấp hoặc đốt. Nhờ vậy, môi trường xung quanh nhà của nhiều người dân trở nên khá sạch sẽ và không còn bốc mùi hôi.